Η Νέα Δημοκρατία είχε θέσεις για την παιδεία πριν τις εκλογές που με ένα πραγματικά μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, κάνει πράξη.

Η Νέα Δημοκρατία είχε θέσεις για τη Παιδεία πριν τις εκλογές που με ένα πραγματικά μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, κάνει πράξη. Η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, η δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι ρυθμίσεις για την Έρευνα και την Τεχνολογία και σήμερα παραδείγματος χάριν τα πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία είναι τέτοιες μεταρρυθμίσεις.
Πίστευα, όμως και πιστεύω ότι ο ρόλος του βουλευτή είναι να μεταφέρει αγωνίες της κοινωνίας σ’ αυτή την αίθουσα.Με μια τέτοια προσέγγιση πρέπει να εξεταστούν η συμμετοχή του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο εκλεκτορικό σώμα των Πρυτανικών εκλογών, η αναδιάρθρωση της τεχνικής εκπαίδευσης και η παροχή κινήτρων σε εκπαιδευτικούς για να τοποθετηθούν σε «μειονεκτικές» περιοχές.
(παρέμβαση μου στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»)