Η τηλεδιάσκεψη ακόμη και στις εργασίες της Βουλής μπήκε πλέον στη ζωή μας.