Αν η πραγματικότητα δεν μας ευνοεί τότε αλλοίμονο στην πραγματικότητα. Έτσι μόνο μπορώ να σχολιάσω την εισήγηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Αν η πραγματικότητα δεν μας ευνοεί τότε αλλοίμονο στην πραγματικότητα. Έτσι μόνο μπορώ να σχολιάσω την εισήγηση του ΣΥΡΙΖΑ για το παρόν νομοσχέδιο που δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Άκουσα με πραγματικό ενδιαφέρον τις απόψεις των συνδικαλιστών που με επισκέφτηκαν πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου και από αυτό το βήμα τους διαβεβαιώνω και εγώ, όπως ξεκαθάρισε και ο υπουργός στην εισήγησή του, ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα όσον αφορά την μισθολογική και βαθμολογική τους κατάσταση.
Το υπουργείο και η κυβέρνηση κινούνται απόλυτα μεταρρυθμιστικά φέρνοντας ένα νομοσχέδιο που προστατεύει τα μικρά αεροδρόμια και εναρμονίζεται με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέμβασή μου στην ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του σχεδίου νόμου: «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».