Νέος τρόπος παραχώρησης των φοιτητικών εστιών

ΕΡΩΤΗΜΑ

Προς: Την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως
Είναι γνωστό ότι για τους φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργούν τρεις φοιτητικές εστίες στην περιοχή των 40 Εκκλησιών και ένα παράρτημα στο πρώην ξενοδοχείο «Εγνατία». Δικαίωμα στέγασης, όπως και σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, έχουν δικαιούχοι φοιτητές προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Παρατηρείται συχνά, όμως, το φαινόμενο οι φοιτητές να πραγματοποιούν μεγάλες φθορές στα δωμάτιά τους χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να τις αποκαταστήσουν ή να καταβάλουν την σχετική αποζημίωση. Υπάρχει δηλαδή ανάγκη προστασίας μίας δημόσιας περιουσίας από την ανεύθυνη χρήση της ή από βανδαλισμούς.
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί σε νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να αλλάξει ο τρόπος παραχώρησης των εστιών στους φοιτητές και να θεσπισθεί αποζημίωση για τις πέρα του φυσιολογικού φθορές που προκαλούνται κατά τη διαμονή τους σε αυτές. Να είναι δηλαδή υποχρεωμένος ο φοιτητής να παραδίδει το δωμάτιο όπως το παρέλαβε.
Αρχείο Ερώτησης: