ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. (Άρθρο μου στην εφημερίδα «Kontra»)

0
Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες παγκοσμίως που δεν διαθέτει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτή η πραγματικότητα έρχεται ευθέως σε αντίθεση με τη διαμορφωθείσα κατάσταση στην ΕΕ, η οποία, μάλιστα, προωθεί την οικοδόμηση ενός ενιαίου ακαδημαϊκού χάρτη. Η πρόθεση της κυβέρνησης για εγκατάσταση και λειτουργία αναγνωρισμένων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με μη κερδοσκοπικό σκοπό, δεν έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 16 παρ. 5 και 6 του Συντάγματος. Η κυβέρνηση παράλληλα με το νομοθετικό πλαίσιο που θα καταθέσει θα θέσει και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της υψηλότερης δυνατής ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Η ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα αναμένεται να αναβαθμίσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας και να ενισχύσει την ελληνική οικονομία. Η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων θα οδηγήσει σε έναν εποικοδομητικό ανταγωνισμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αναβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο και τα δημόσια πανεπιστήμια. Ήδη ο υπουργός Παιδείας έχει δεσμευθεί ότι θα δοθούν πάνω από 1 δις ευρώ για την ανάπτυξη των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτή η κίνηση δείχνει ότι τα δημόσια πανεπιστήμια δεν θα εγκαταλειφθούν στην τύχη τους προς όφελος των μη κρατικών. Αντίθετα το κράτος θα εξακολουθεί να τα ενισχύει, καθώς αποτελούν τη ναυαρχίδα του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας. Στο ίδιο νομοσχέδιο το δημόσιο πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από τη γραφειοκρατία και τίθενται οι όροι για τη διευκόλυνση της διεθνοποίησής του.
Επιπλέον, θα μπορούν να φοιτήσουν στη χώρα μας χιλιάδες Έλληνες φοιτητές που αναγκάζονται σήμερα να πάνε στο εξωτερικό για σπουδές. Υπολογίζεται ότι περίπου 40.000 Έλληνες φοιτούν σε ξένα πανεπιστήμια. Η μεγάλη πλειονότητα αυτών των φοιτητών θα παρέμενε στην Ελλάδα αν λειτουργούσαν μη κρατικά πανεπιστήμια. Εκτιμάται ότι η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα θα φέρει αύξηση μεγαλύτερη από το 1% του ΑΕΠ.
Η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων θα προσελκύσει ακόμη Έλληνες ακαδημαϊκούς που διαπρέπουν στο εξωτερικό, αλλά και ξένους καθηγητές. Οι Έλληνες που διδάσκουν σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού θα μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα μας και να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό θα υλοποιηθεί στην πράξη η διαδικασία αντιστροφής του brain drain, μετατρέποντάς το σε brain gain.
Με τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα η χώρα μας θα γίνει επίσης πόλος έλξης φοιτητών από άλλα κράτη. Η Ελλάδα θα εξελιχθεί βαθμιαία σε χώρα υποδοχής φοιτητών από άλλες χώρες, με εμφανή τα οφέλη για την οικονομία μας. Αν αναλογιστεί κανείς ότι στα πανεπιστήμια της Κύπρου, μιας χώρας με πληθυσμό μικρότερο του 1 εκατομμυρίου, φοιτούν περίπου 40.000 ξένοι φοιτητές, είναι εύκολο να αντιληφθεί το περιθώριο που έχουμε για την προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες. Στόχος της ρύθμισης είναι η Ελλάδα να μετατραπεί σε διεθνή εκπαιδευτικό προορισμό.