ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΛΙΕΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.