ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ. (Ερώτησή μου στο υπ. Εθνικής Άμυνας)

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1061/06-10-2023
Αθήνα,  6 Οκτωβρίου 2023
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Προς: Τον υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δένδια
Θέμα: «Ιδιωτική άσκηση επαγγέλματος υγειονομικών ψυχολόγων»
Σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 4 νδ 1400/1973 οι υγειονομικοί αξιωματικοί μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους ιδιωτικά. Ομοίως, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 5β πδ 60/2009 επιτρέπεται στους υγειονομικούς αξιωματικούς ειδικότητας ιατρού, οδοντιάτρου, φαρμακοποιού και κτηνιάτρου η ιδιωτική άσκηση του επαγγέλματός τους. Επίσης, στους ψυχολόγους που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και το πυροσβεστικό σώμα παρέχεται το δικαίωμα ιδιωτικής άσκησης του επαγγέλματός τους ύστερα από εγκριτική διαταγή του Αρχηγού του οικείου κλάδου και εφόσον είναι σε ώρες εκτός της υπηρεσίας τους.
Παρά τις παραπάνω νομοθετικές προβλέψεις, οι ψυχολόγοι αξιωματικοί υγειονομικού του στρατού  ξηράς, του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας δεν έχουν δικαίωμα ιδιωτικής άσκησης του επαγγέλματός τους, παρά το γεγονός ότι η κοινωνική τους αποστολή και συνεισφορά είναι αδιαμφισβήτητη. Ο αποκλεισμός αυτής της δυνατότητας έχει οδηγήσει αρκετούς υγειονομικούς ψυχολόγους των ενόπλων δυνάμεων σε αποστρατεία.
Είναι αναγκαία, λοιπόν, η τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ώστε να έχουν και οι υγειονομικοί αξιωματικοί ειδικότητας ψυχολόγου τη δυνατότητα να ασκούν το επάγγελμά τους ιδιωτικά.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
 
Αν προτίθεται να προβεί σε ενέργειες ώστε οι ψυχολόγοι αξιωματικοί υγειονομικού των ενόπλων δυνάμεων να μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους ιδιωτικά
 
Ο Ερωτών Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
Στράτος Σιμόπουλος

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί η απάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκου Δένδια: