ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Τ.Ε. (Αναφορά προς τον Υπουργό Εσωτερικών στις 04-07-2022)

Αθήνα, 04/07/2022
ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη
ΘΕΜΑ: «Ιεραρχική εξέλιξη των Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε.»
Καταθέτω ως αναφορά τη συνημμένη επιστολή του Συλλόγου Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Π.Α.Σ.) σχετικά με το «προβάδισμα» που έχουν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ έναντι της κατηγορίας ΤΕ στην ιεραρχική εξέλιξη σε θέσεις ευθύνης στον δημόσιο τομέα.
Παρακαλώ τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής 
Ο Αναφέρων Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
Στράτος Σιμόπουλος