ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΔΥΠΕ. (Ερώτηση στους Υπουργούς Οικονομικών & Υγείας)

Αθήνα, 11/01/2022
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα Χρήστο
     Τον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη Αθανάσιο
Θέμα: «Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους εργαζομένους των ΔΥΠΕ».
Οι εργαζόμενοι στις Υγειονομικές Περιφέρειες αναλαμβάνουν τον προγραμματισμό, τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας όλων των φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναπτύσσοντας αμφίδρομη και ουσιαστική σχέση με όλες τις μονάδες υγείας.
Όμως, παρά την άμεση αυτή εμπλοκή τους και τον σημαντικό τους ρόλο, η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των υγειονομικών, τους εξαιρεί από δικαιούχους του επιδόματος σε αντίθεση με την περασμένη χρονιά όταν είχε δοθεί για πρώτη φορά το συγκεκριμένο οικονομικό βοήθημα.
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
Σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και οι  εργαζόμενοι στις Υγειονομικές Περιφέρειες στους δικαιούχους του έκτακτου επιδόματος οικονομικής ενίσχυσης.
Ο Ερωτών Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
Στράτος Σιμόπουλος