ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΠΡΕΙ ΠΙΠΕΡΙΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΜΥΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. (Επίκαιρη Ερώτηση στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη)

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1107/11.6.2024
Αθήνα,  31 Μαΐου 2024
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοϊδη
Θέμα: «Κατοχή και χρήση σπρέι πιπεριού ως μέσο άμυνας γυναικών»
Το σπρέι πιπεριού αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο αυτοάμυνας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία του ατόμου από τυχόν απειλές ή άσκηση βίας. Προκαλεί προσωρινή και παροδική αναστολή της επίθεσης. Έτσι, το θύμα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει βοήθεια ή να αποχωρήσει από τον τόπο της επίθεσης.
Η αύξηση της εγκληματικότητας και της ενδοοικογενειακής βίας αφήνει κυρίως τις γυναίκες απροστάτευτες σε επιθέσεις. Η κατοχή και η χρήση του σπρέι πιπεριού ως μέσου άμυνας θα μπορούσε να αποτελέσει έναν αποτρεπτικό παράγοντα για τους επίδοξους κακοποιούς. Ωστόσο, περιλαμβάνεται στην έννοια του όπλου σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν 2168/1993, όπως έχει τροποποιηθεί.
Τα πλεονεκτήματα του σπρέι πιπεριού εντοπίζονται στο μικρό μέγεθός του, στην ευκολία χρήσης του και στη δυνατότητα να χωρέσει μέσα στη γυναικεία τσάντα, ακόμη και στην τσέπη από πανωφόρι ή παντελόνι. Η χρήση του σπρέι πιπεριού θα πρέπει να γίνεται μόνο για την αποτροπή επιθέσεων ύστερα από σύντομη εκπαίδευση των κατόχων για τη σωστή χρήση του.
Ενδεικτικά, στην Ιταλία ορισμένοι τύποι σπρέι μπορούν να γίνουν αντικείμενο κατοχής και χρήσης χωρίς άδεια από άτομα άνω των 16 ετών, ενώ στην Ισπανία επιτρέπεται η χρήση σε άτομα άνω των 18 ετών.
Η υπό προϋποθέσεις κατοχή και χρήση σπρέι πιπεριού από γυναίκες ως μέσο άμυνας φαίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους εν δυνάμει θύτες και να σώσει ζωές γυναικών από επιθέσεις.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί σε ενέργειες ώστε να επιτραπεί με προϋποθέσεις η κατοχή και χρήση σπρέι πιπεριού από γυναίκες ως μέσο άμυνας.
 
Ο ερωτών βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
Στράτος Σιμόπουλος