ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΚΕΚ ΑμεΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.

Επισυνάπτεται έγγραφο της ΔΥΠΑ που αφορά την έναρξη των αιτήσεων για το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης) της ΔΥΠΑ.
Ο συνολικός αριθμός νέων καταρτιζόμενων στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε 40 άτομα και θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα:
  • Εκπαιδεύσιμων με ειδικότητες Γεωτεχνικού, Κοπτικής Ραπτικής, Ξυλουργικού και Πληροφορικής, για 32 καταρτιζόμενους. Η φοίτηση διαρκεί συνολικά 4 έτη.
  • Ασκήσιμων, όπου διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, κοινωνικών δεξιοτήτων και εργαστήρια Γεωτεχνικού, Κοπτικής Ραπτικής, Ξυλοτεχνίας και Ταπητουργίας – Υφαντικής, για 8 καταρτιζόμενους. Η φοίτηση διαρκεί συνολικά 5 έτη.
Η κατάθεση της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πραγματοποιηθεί από 30/05/2023 έως 21/06/2023.