ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΜΗ ΣΑΣ ΛΕΝΕ ΨΕΜΜΑΤΑ. (Στην Ολομέλεια, στις 2-11-2021)

ΠΡΟΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Μην ακούτε και μην παρασύρεστε από όσους θέλουν σε συνθήκες αδιαφάνειας να σας κρατούν ομήρους με τις θέσεις σας στις λαϊκές αγορές. Μην ακούτε όσους θέλουν να διατηρήσουν τα προνόμια τους.
-Η Αντιπολίτευση επιχειρηματολογεί για ένα νομοσχέδιο που έχει κατά φαντασία δημιουργήσει και όχι με το πραγματικό νομοσχέδιο.
-Οι περισσότεροι βουλευτές της δεν το έχουν μελετήσει.
-Ό,τι ζήτησα πριν μήνες έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα:
*Η δυνατότητα των παραγωγών να γίνονται επαγγελματίες αφορά μόνο μικρούς κλήρους στην Αττική.
*Η απαίτηση προς τους παραγωγούς να φέρουν το 50% της παραγωγής τους στις λαϊκές θα γίνεται με βάση τη δική τους υπεύθυνη δήλωση και όχι με βάση το ΟΣΔΕ.
*Η υποχρεωτική ανάρτηση των τιμών θα γίνει υποχρεωτική μετά από κατάρτιση των πωλητών.
-Οι ποινές για παραβάσεις είναι ελαφρύτερες από τις ισχύουσες
-Όσοι έχουν άδειες και δεν διαθέτουν θέση, θα την αποκτήσουν πριν την προκήρυξη νέων αδειών.
Για να παρακολουθήσετε τη δευτερολογία μου για το υπαίθριο εμπόριο δείτε εδώ: