ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ VMS.

Ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ρύθμιση που δίνει παράταση στη υποχρεωτική εγκατάσταση συσκευής VMS σε παράκτια σκάφη μέχρι τις 30/04/2022 και θα έχει αναδρομική ισχύ από 31/05/2021.