ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ. (Στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 3-11-21)

Πρότασή μου στη Βουλή για την ανάθεση των σχολικών γευμάτων στα κυλικεία.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω το σχετικό απόσπασμα από την παρέμβαση μου στην Ολομέλεια της Βουλής.