ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ.

Ψέμα:  Μπαίνουν εταιρείες στις λαϊκές
Αλήθεια: Μόνο φυσικά πρόσωπα και αγροτικοί  και γυναικείοι συνεταιρισμοί μπορούν να δραστηριοποιούνται.
Ψέμα: Ιδιωτικοποιούνται οι λαϊκές
Αλήθεια: Η διαχείρισή τους παραμένει στην ευθύνη των δήμων ή των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας
Ψέμα: Η ισχύς της άδειας των παραγωγών είναι ένας χρόνος
Αλήθεια: Η ισχύς της άδειας των παραγωγών είναι όπως και των επαγγελματιών, πέντε χρόνια.
Ψέμα: Όσοι παραγωγοί δεν διαθέτουν θέσεις θα μπουν στη διαδικασία προκήρυξης.
Αλήθεια: Όσοι παραγωγοί δεν διαθέτουν θέση, πρώτα θα αποκτήσουν τη δική τους συγκεκριμένη θέση και μετά θα προκηρυχθούν οι κενές θέσεις.
Ψέμα: Οι παραγωγοί μπορούν να μετατρέψουν την άδειά τους σε επαγγελματική.
Αλήθεια: Μόνο οι καλλιεργητές  Αττικής με κλήρο μικρότερο από 20 στρέμματα θα έχουν αυτή τη δυνατότητα.
Ψέμα: Όσοι παραγωγοί δε διαθέτουν στις λαϊκές  το 50% της παραγωγής του, με βάση τη δήλωση ΟΣΔΕ, χάνουν τη θέση τους.
Αλήθεια: Μόνο όσοι παραγωγοί δε διαθέτουν στις λαϊκές το 50% της παραγωγής τους, με βάση την υπεύθυνη δήλωση των ίδιων, θα χάνουν τη θέση τους.
Ψέμα:  Οι ποινές είναι εξοντωτικές.
Αλήθεια: Οι ποινές είναι ελαφρύτερες από τον προηγούμενο νόμο 4497/17.
Ψέμα: Μπαίνουν εμπόδια στη διαδικασία μεταβίβασης και κληρονομιάς των αδειών σε σχέση με το υπάρχον σύστημα.
Αλήθεια: Δεν υφίστανται αλλαγές στη διαδικασία σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο 4497/17.
Ψέμα: Θα αναγκάζονται οι παραγωγοί να αναρτούν κάθε πρωί τιμές και ποιότητες σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Αλήθεια: Αυτό θα γίνει, σύμφωνα με μια υπουργική απόφαση που θα διευκρινίζει ότι θα υπάρχει ικανός χρόνος κατάρτισης στο νέο σύστημα και μάλιστα θα το περιορίζει μόνο σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
Ψέμα: Μέσω των ποινών οι πωλητές χάνουν την άδειά τους.
Αλήθεια: Σε καμία περίπτωση οι ποινές δεν αφορούν απώλεια άδειας, αλλά για ένα διάστημα απώλεια θέσης. Απώλεια άδειας προβλέπεται μόνο αν ο πωλητής δεν έχει προμηθευτεί ταμειακή μηχανή.
Ψέμα: Οι πωλητές βιομηχανικών προϊόντων θα μπορούν να πηγαίνουν μόνο 4 μέρες στις λαϊκές.
Αλήθεια: Θα μπορούν να πηγαίνουν 6 μέρες.
Ψέμα: Δίνεται μεγάλη μοριοδότηση σε όσους έχουν πτυχίο πανεπιστημίου.
Αλήθεια: Δίνεται μικρή μοριοδότηση σε όσους έχουν πτυχίο σχετικό με τις λαϊκές. π.χ γεωπόνοι, τεχνολόγοι τροφίμων. Διατηρούνται τα κοινωνικά κριτήρια.  
Ψέμα: Ο νέος νόμος έχει άμεση εφαρμογή.
Αλήθεια: Θα εφαρμοσθεί από 1η Φεβρουαρίου.
Η προκήρυξη των κενών θέσεων για νέες άδειες δύο φορές το χρόνο που εισάγει το νέο νομοσχέδιο, αποτρέπει την ομηρία των πωλητών από ένα σύστημα αδιαφάνειας. Οι Δήμοι, αλλά κυρίως οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν ευθύνη να το ενσωματώσουν στη λειτουργία τους. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια ώστε αυτό να γίνει χωρίς να διαταραχθεί, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, η απρόσκοπτη προσέλευση στις λαϊκές αγορές όσων παραγωγών έχουν άδεια, χωρίς συγκεκριμένη θέση.