ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Σ/Ν «ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΤΟΥ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

«Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»