Μακρύς ο δρόμος για την καινοτομία στη Θεσσαλονίκη και στη χώρα μας. (Άρθρο στο voria.gr, στις 13-4-21)

0
Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν επιλέξει την Ελλάδα μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ως χώρα εγκατάστασης δραστηριοτήτων για παροχή υπηρεσιών, όχι μόνο προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Που οφείλεται όμως, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, ο ερχομός κολοσσών, όπως η PFIZER, η SYSCO και η DELLOITE με την επέκταση των κτιριακών της εγκαταστάσεων; Καθαρά στην κυβερνητική προσπάθεια σε υψηλότατο μάλιστα επίπεδο.
Αρκεί όμως αυτό; Όχι και για να υπάρξει συνέχεια πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες και να δημιουργηθεί κουλτούρα προσέλκυσης επενδύσεων από τους παραγωγικούς φορείς της πόλης και από τα ίδια τα πανεπιστήμια.
Πως θα επιτευχθεί, όμως ο στόχος, χωρίς επιχειρηματικά πάρκα, με εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά κτίρια, με ελάχιστες υποδομές εργαστηρίων στη Πολυτεχνική Σχολή και με μια φορολογική διοίκηση που επιβαρύνει με επιπλέον φόρο την εργασία των πανεπιστημιακών στον ιδιωτικό τομέα;
Με απλά λόγια ο δρόμος για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικά για την δυνατότητα η έρευνα και η καινοτομία να προσφέρουν πολλές θέσεις εργασίας στη χώρα, είναι μακρύς και περνάει μέσα από νομοθετικές παρεμβάσεις όπως είναι ο νόμος για την κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών και πρωτοβουλίες όπως το Thess INTEC.
Η «ελίτ» του ερευνητικού δυναμικού της χώρας και της ελληνικής βιομηχανίας θα συνυπάρξουν για πρώτη φορά, στο Thess INTEC που αποτελεί το πρώτο τεχνολογικό πάρκο 4ης γενιάς της Ελλάδας και θα δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη.
Η διαφορά με άλλες παρόμοιες προσπάθειες είναι πως πρόκειται για ένα τεχνολογικό πάρκο μεγάλης κλίμακας, με τις προδιαγραφές των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων τα οποία λειτουργούν σε άλλα αναπτυγμένα κράτη, και που ανάλογο του δεν υπάρχει σήμερα στην χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του  θα συνυπάρχουν και θα συνεργάζονται βιομηχανικές μονάδες και ερευνητικές ομάδες με στόχο την μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας από τα εργαστήρια στην παραγωγή. Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι όταν αναφερόμαστε σε παραγωγή, εννοούμε την παραγωγή πραγματικά καινοτόμων προϊόντων.
Πιο αναλυτικά, οι  έξι τομείς έρευνας που θα ερευνώνται συστηματικά στο πλαίσιο του Thess INTEC είναι τα νέα υλικά και οι διαδικασίες βιομηχανικής παραγωγής, τα ευέλικτα οργανικά υλικά, η τεχνητή νοημοσύνη και οι εφαρμογές προσομοίωσης, οι καινοτόμες λύσεις καθαρής ενέργειας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων για ένταξη καινοτόμων λύσεων στις επιχειρήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα και τέλος οι τεχνολογίες και οι εφαρμογές κινητικότητας του μέλλοντος.
Παρόμοιες πρωτοβουλίες απαιτούνται για τη Θεσσαλονίκη εκπορευόμενες όχι μόνο από την πολιτεία, αλλά και από τους παραγωγικούς φορείς και τα Πανεπιστήμια.