ΝΟΜΙΜΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΑΣΘ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 25/7/2017. (Στις 12-07-2022)

Τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου και λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις» σχετικά με τη νομιμότητα των καταβληθέντων ποσών των επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και θέσεων ευθύνης στους εργαζομένους του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.).