ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ.

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία συνυπογράφηκε από ακόμη 10 βουλευτές και αφορά την αναγνώριση πλασματικής πενταετίας και την καταβολή επιδόματος στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.
Αθήνα, 11/07/2022
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Προς: Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη
Τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Στυλιανίδη
Τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Τουρνά
 
Θέμα: «Αναγνώριση πλασματικής πενταετίας και καταβολή επιδόματος στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης»
Με τον ν.4387/2016, τα μόνιμα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Παράλληλα, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις συνταξιοδότησης του ν.3865/2010 και να υποβάλλονται για αυτούς κανονικά οι αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών ετών.
Όμως, για τους πυροσβέστες πενταετούς απασχόλησης δεν έχει ακόμα διευκρινισθεί αν θα γίνει η αναγνώριση της πλασματικής πενταετίας και σε ποιο ασφαλιστικό καθεστώς θα υπαχθούν, με κίνδυνο να μη γίνει υπολογισμός του χρόνου αυτού ως συντάξιμου.
Με την αναγνώριση της πλασματικής πενταετίας, τους δίνεται η δυνατότητα να θεμελιώσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 62 έτη αντί για τα 67 που ισχύει τώρα, κάτι που οι μόνιμοι πυροσβέστες αποκτούν στα 60 έτη ή στα 40 χρόνια υπηρεσίας.
Επίσης, σύμφωνα με τον ν.3938/2011 ορίζεται χορήγηση μηνιαίου επιδόματος 300€ στους υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας και τους μόνιμους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος που μετατέθηκαν σε υπηρεσία γραφείου λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
Το ίδιο επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό κατά τον χρόνο αποχής από τα καθήκοντα του συνεπεία τραυματισμού του κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής από την ημέρα του παθήματος.
Για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, σε αντίστοιχη περίπτωση, δεν προβλέπεται καταβολή του επιδόματος.
 
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
Σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν με σκοπό:
 
Α. Να αναγνωριστεί η μάχιμη πενταετία για όλες τις περιπτώσεις των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Β. Να καταβληθεί το επίδομα των 300€ στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που τυχόν τεθούν, λόγω τραυματισμού κατά την εκτέλεση υπηρεσίας ή ένεκα αυτής, σε καθεστώς υπηρεσίας γραφείου, όπως ισχύει και στο μόνιμο προσωπικό.
 
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
 
Σιμόπουλος Στράτος
 
Ανδριανός Ιωάννης
Δαβάκης Αθανάσιος
Κακλαμάνης Νικήτας
Κοτρωνιάς Γεώργιος
Λεονταρίδης Θεόφιλος
Λιούπης Αθανάσιος
Μπαραλιάκος Ξενοφών (Φώντας)
Μπουκώρος Χρήστος
Τσαβδαρίδης Λάζαρος
Χρυσομάλλης Μιλτιάδης (Μίλτος)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η απάντηση του Υφυπουργού Οκονομικών, κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου: