ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΝΘΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ. (Στις 12-07-2022)

Τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις αποζημιώσεις του προανθικού σταδίου (άρθρο 5).