ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ. (Στις 11-07-2022)

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπ. Δικαιοσύνης, κ. Κώστα Τσιάρα που αφορά την παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων Ειρηνοδικών.
Αθήνα, 11/07/2022
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα 
Θέμα: «Παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων Ειρηνοδικών».
Οι 961 επιτυχόντες του διαγωνισμού Ειρηνοδικών Δ΄ τάξεως 2014 έλαβαν μέρος στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις υπό την εποπτεία του Αρείου Πάγου και συμπεριελήφθησαν στον πίνακα επιτυχόντων Ειρηνοδικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τ. Γ΄ 81/09.02.2016).
Η ισχύς του διαγωνισμού έχει λάβει πολλές παρατάσεις με την τελευταία (άρθρο 26 του Ν. 4800/2021 – ΦΕΚ Α’ 81/21-5-2021) να είναι στις 16.09.2022. Από τον πίνακα έχουν διορισθεί 533 επιτυχόντες και υπολογίζεται ότι ο αριθμός των αδιόριστων επιτυχόντων του διαγωνισμού ανέρχεται σήμερα στους 365.
Πάγια πρακτική, από καταβολής του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα αποτελεί η εξάντληση, με βάση διαδοχικές παρατάσεις, των πινάκων επιτυχόντων Ειρηνοδικών προ της προκηρύξεως νέου διαγωνισμού. Ωστόσο και ενώ βρίσκεται σε ισχύ ο πίνακας επιτυχόντων Ειρηνοδικών, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την εισαγωγή συνολικά 134 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Από τις 134 προκηρυχθείσες θέσεις έχει προβλεφθεί η κάλυψη 10 εξ αυτών από Ειρηνοδίκες Δ’ Τάξης.
Υπάρχει λοιπόν ο φόβος ο πίνακας επιτυχόντων να οδεύει προς σιωπηρή κατάργηση και οι εναπομείναντες επιτυχόντες κινδυνεύουν να βρεθούν διά παντός εκτός Ειρηνοδικείων. Κάποιοι εξ αυτών, μάλιστα, κινδυνεύουν να στερηθούν δια παντός το δικαίωμα συμμετοχής τους σε νέο διαγωνισμό λόγω παρέλευσης του σχετικού ορίου ηλικίας.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
 
Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί για την παράταση, μέσω μεταβατικής διάταξης, ισχύος του πίνακα (ΦΕΚ τ. Γ΄ 81/09.02.2016) μέχρι την τοποθέτηση όλων των επιτυχόντων Ειρηνοδικών.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
Στράτος Σιμόπουλος

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί η απάντηση του κ. Υπουργού:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί το άρθρο 3 της Υπουργικής τροπολογίας σχετικά με την παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ Τάξης έως την 31 Μαΐου 2023.
(Υπουργική τροπολογία 1454-118/08.11.2022 με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»)