ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. (Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΣΤΙΣ 18-10-21)

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Ο θεσμός των λαϊκών αγορών στην Ελλάδα έχει επιτύχει πλήρως τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε.
Ποιος ήταν αυτός ο σκοπός;
Να προσφέρει στους καταναλωτές ποιοτικά και κυρίως σε καλή τιμή, αγροτικά προϊόντα. Επίσης, να φέρει τον παραγωγό, χωρίς την συμμετοχή ενδιάμεσων σταδίων, σε άμεση επαφή με τους καταναλωτές.
Σ’ αυτές δραστηριοποιούνται χιλιάδες παραγωγοί και επαγγελματίες, ενώ από την πλευρά του αγοραστή, θεωρώ, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, με διαφορετική συχνότητα, τις επισκέπτεται όλο τον χρόνο.
Τα χρόνια πέρασαν και ο θεσμός πρέπει να ενισχυθεί και μέσα από την ενίσχυση να αναγεννηθεί. Προσοχή, όμως, χωρίς να χαθεί ο λαϊκός χαρακτήρας. Μπορεί οι περισσότεροι πολίτες να τις επισκέπτονται, αλλά είναι σίγουρο οι λαϊκές οικογένειες είναι αυτές που στηρίζουν το λεγόμενο καλάθι της νοικοκυράς, σε μεγάλο βαθμό, σε αυτές.
Από την άλλη πλευρά χιλιάδες είναι οι οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, επαγγελματιών και παραγωγών που στηρίζουν όλο το οικογενειακό τους εισόδημα στις λαϊκές αγορές. Οικογένειες που αγωνιούν για το πόσο αλλάζει τη ζωή τους το παρόν νομοσχέδιο.
Γνωρίζω αυτές τις οικογένειες. Μέσα στην Κεντρική Λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης μεγάλωσα. Ο πατέρας μου, τα αδέρφια του, αλλά και ο παππούς μου, Στράτος, ήταν έμπορος εκεί για δεκαετίες. Πολλοί από τους λεγόμενους «λαϊκατζήδες» τότε και τα παιδιά τους σήμερα ήταν πελάτες μας.
Με μεγάλο, λοιπόν, ενδιαφέρον παρακολουθώ εδώ και μήνες, την προσπάθεια του υπουργείου να επιτύχει τη λεγόμενη μεσότητα που περικλείεται σε μία φράση «μεταρρύθμιση με ταυτόχρονη διατήρηση του λαϊκού χαρακτήρα».
Το υπουργείο και ο υπουργός προσπάθησε πολύ και συνεχίζει να προσπαθεί ώστε:
-Οι πολίτες να απολαμβάνουν τα προϊόντα σε πολύ καλή ποιότητα και σε καλή τιμή
-Να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής
-Να βελτιωθεί το σύστημα ενημέρωσης των πολιτών για τις τιμές.  Αυτό γίνεται με το e-καταναλωτής, όπου κάθε μέρα θα αναρτώνται οι τιμές και οι ποσότητες από τους πωλητές. Προσοχή όμως αυτή η διαδικασία θέλει χρόνο. Θα υπάρξει διαδικασία κατάρτισης και ενημέρωσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα από ευρωπαϊκά προγράμματα να υπάρχουν επιδοτήσεις αγοράς εξοπλισμού και μαθημάτων κατάρτισης.
-Οι υπάρχουσες άδειες σε καμία περίπτωση να μην χάσουν το παραμικρό προνόμιο ως προς την ισχύ και τον τρόπο μεταβίβασης. Οι υπάρχουσες μάλιστα που δεν διαθέτουν θέση θα προκηρυχθούν ξεχωριστά και θα σταματήσει η ύπαρξη αδειών που δε διαθέτουν θέσεις σε λαϊκές αγορές
-Να ενισχυθεί η διαφάνεια με τις κενές θέσεις να αναρτώνται στη διαύγεια
-Να υπάρξει με τη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών πλήρης διαφάνεια των υπαρχουσών, κάθε φορά, κενών θέσεων με την υποχρεωτική δημιουργία από τους δήμους και τις περιφέρειες ενός σχεδιαγράμματος σε κάθε λαϊκή αγορά, με τις υπάρχουσες κενές και κατειλημμένες θέσεις
-Να προκηρύσσονται οι νέες άδειες, με κριτήρια που παραμένουν κοινωνικά. Ρόλο μικρό θα παίζουν και άλλα κριτήρια μεταξύ των οποίων θα είναι π.χ. και η ύπαρξη πανεπιστημιακού πτυχίου, σε συναφή με τον κλάδο των αγροτικών προϊόντων τομέων
-Να έχουν καταβληθεί οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές όταν ανανεώνονται οι άδειες, απαίτηση μιας ολόκληρης κοινωνίας για όλους και κυρίως για όσους απολαμβάνουν μια δημόσια άδεια
-Να πωλείται σίγουρα στη λαϊκή αγορά ένα τμήμα των προϊόντων που παράγουν οι παραγωγοί, σύμφωνα με τη δήλωση τους στον ΟΣΔΕ
-Να υπάρχουν πρότυπες λαϊκές αγορές, οι οποίες θα λειτουργήσουν και ως εμβρυουλκός, μεταξύ άλλων, βελτίωσης της λειτουργίας σε θέματα τρόπου διάθεσης των προϊόντων.
Το νομοσχέδιο εκτός από τις παραπάνω σημαντικές παρεμβάσεις έχει και άλλες που αφορούν στην ανανέωση, μεταβίβαση, πώληση.
Απώλεια- αλλαγή άδειας και θέσης
Τη χωροταξία των υπαίθριων οργανωμένων αγορών, αλλά και τις Αγορές Χειροτεχνών Καλλιτεχνών και αυτές της παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών στο δρόμο.
Εξαιρετικά σημαντική μεταρρύθμιση θα αποτελέσει το σύστημα ΟΠΣΑΑ. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά» που υλοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Έως σήμερα δεν υπήρχε πλήρης καταγραφή και οργανωμένος έλεγχος τον τομέα αυτό.
Με το συγκεκριμένο σύστημα όλη η διαδικασία λειτουργίας των λαϊκών αγορών ηλεκτονικοποιείται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, διευκολύνοντας τους πωλητές, αλλά και τα όργανα της πολιτείας.
Θέλω να τονίσω, σε κάθε περίπτωση, ότι σε καμία περίπτωση δεν ιδιωτικοποιούνται οι λαϊκές αγορές και σε καμία περίπτωση, επίσης, δεν δύναται η δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε αυτές εταιρείες. Και οι κατέχοντες άδειες δεν χάνουν τα προνόμια κατοχής και μεταβίβασης.
Βελτιώσεις μπορεί να γίνουν στο νομοσχέδιο;
Προφανώς.
Ο τρόπος, με τον οποίο βελτιώθηκε μέσα από τη δημόσια διαβούλευση και την επαφή των θεσμικών εκπροσώπων των επαγγελματιών και των παραγωγών με τον υπουργό, είναι χαρακτηριστικός.
Προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να συζητήσουμε στην επιτροπή τα παρακάτω:
-Την προκήρυξη μια φορά το χρόνο των κενών θέσεων. Ίσως πρέπει το διάστημα να γίνει μικρότερο, ειδικά σε Αττική και ΠΚΜ
-Τη δυνατότητα των παραγωγών να μετατρέπουν τις άδειες τους σε επαγγελματικές, σε μια εποχή που η ανάγκη για ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και της επάρκειας τροφίμων είναι αναγκαία
-Τον τρόπο με τον οποίο σε Αττική και ΠΚΜ θα εκπροσωπούνται στις επιτροπές λαϊκών αγορών οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί
-Τη δυνατότητα να έχουν παράλληλα εισόδημα τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι παραγωγοί
-Τη χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών και
-Το ποινολόγιο
Κυρίες και κύριου συνάδελφοι,
Πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται ο λαϊκός χαρακτήρας των λαϊκών αγορών, αλλά ταυτόχρονα να βελτιωθεί η λειτουργία τους προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των λεγόμενων «λαϊκατζήδων». Το παρόν νομοσχέδιο κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση.
Παράλληλα, περιλαμβάνει και ορισμένες διατάξεις για άλλους τομείς που και αυτοί απαιτούν ρυθμίσεις βελτίωσης του πλαισίου λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα αφορούν:
-Στις υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, (πίστες μικρών αυτοκινήτων (καρτ), συναυλίες και επιδείξεις, λούνα παρκ κλπ), όπου κατά καιρούς υπάρχουν ατυχήματα, ακόμη και θανατηφόρα
-Το ωράριο λειτουργίας θεάτρων και κινηματογράφων, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο
-Τον τρόπο αδειοδότησης των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, στον τομέα στον οποίο δίνει μεγάλο βάρος η κυβέρνηση και
-Τέλος, την επιμελητηριακή λειτουργία, λύνοντας πολλά επιμέρους θέματα.