ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ. (Στις 19-10-21)

Είμαι ικανοποιημένος γιατί και με τη δική μου συμμετοχή βελτιώθηκε περισσότερο, ένα νομοσχέδιο που εκινείτο ούτως ή άλλως προς πολύ καλή κατεύθυνση.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω ολόκληρη την, επί των άρθρων, εισήγησή μου.