ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.

Ξεκινά η αποπληρωμή των οφειλόμενων ποσών του ΕΟΠΠΥ προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, βασική προϋπόθεση για την νοσηλεία των σωφρονιστικών υπαλλήλων και πολιτικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας, σε αυτά.