ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

Σε επικοινωνία με το γραφείο του υφυπουργού Υποδομών ενημερώθηκα ότι το θέμα των διαφορών των αποδοχών εργαζομένων στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. εξετάζεται.