ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΜΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ

Επισυνάπτουμε τη σχετική ρύθμιση για την παράταση της μη ισχύος της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου έως και την 30 Σεπτεμβρίου 2021, η οποία περιλαμβάνεται στο άρθρο 118, παράγραφος 9, του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.
Θα είναι νόμος του κράτους την επόμενη εβδομάδα.