Παρέμβασή μου στην επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου στη συζήτηση του σ/ν του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας

➡️ Τα Μετέωρα της Θεσσαλονίκης είναι μια μεγάλη περιοχή που αποτελείται από εκατοντάδες κατοικίες. Ο Δήμος συναινεί να κάνει παραχωρήσεις άρτιων οικοπέδων, με οικονομικό αντάλλαγμα, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του μητροπολιτικού συμβουλίου. Αφορά κατοικίες που έχουν ανεγεθεί πριν από το 2011 και υπακούν στις διατάξεις του Ν.4495/17. Είναι αίτημα όλων των κατοίκων, των παρατάξεων και της διοίκησης του δήμου Παύλου Μελά και πιστεύω ότι ο υπουργός θα κάνει δεκτή την τροπολογία την οποία καταθέσαμε μαζί με άλλους συναδέλφους.

➡️ Να τροποποιηθεί άρθρο του Ν.4495/17 (περί αυθαιρέτων) ώστε να βάλουμε τέλος στις αδικαιολόγητες πράξεις της διοίκησης η οποία ζητάει, αναδρομικώς, δικαιολογητικά για την υπαγωγή κτιρίων στον παραπάνω νόμο τα οποία δεν απαιτούντο όταν ανεγείροντο.

➡️ Το άρθρο 91 πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε οι δήμοι να μην έχουν υποχρέωση για αποζημιώσεις ιδιωτών, για απαλλοτριωμένες ιδιοκτησίες δημιουργίας κοινόχρηστων χώρων, όταν τελικά τα ιδιωτικά πολεοδομικά δεν εφαρμόζονται.

➡️ Στο άρθρο 88 να προστεθεί παράγραφος ώστε να μην μπορεί μετά από παρέλευση 15ετίας, ο δήμος, για ένα ρυμοτούμενο ακίνητο, να έχει όμηρο τους ιδιοκτήτες.

➡️ Να βρεθεί λύση ώστε να μπορούν εύκολα να γίνονται αντικαταστάσεις στις άδειες επιβλεπόντων.

➡️ Να υπάρχει δυνατότητα στον ιδιοκτήτη, όταν μετά από έλεγχο προκύπτουν αυθαίρετες κατασκευές στο κτίριό του, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος να αναθεωρεί την άδεια εφαρμόζοντας τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και έτσι παράλληλα να μην ισχύουν τα υπέρμετρα πρόστιμα για τις υπερβάσεις του.

➡️ Να απελευθερωθεί η διαδικασία επιλογής των ελεγκτών δόμησης ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επενδυτές να επιλέγουν πιστοποιημένους ελεγκτές.

➡️ Να βρούμε λύση για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ώστε να μην εφαρμόζεται οριζόντια το άρθρο 4, Παρ. 4 – ΦΕΚ 289/4-11-11.

Παρέμβασή μου στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στη συζήτηση για το σ/ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»