ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ (Στην Διαρκή Επιτροπής και Εμπορίου, Στις 14-4-2022)

Θα ήθελα να θέσω ένα θέμα από τώρα, το οποίο αφορά το συνδικαλιστικό νόμο. Βέβαια στο νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε δεν υφίσταται διάταξη συνδικαλιστικού νόμου. Δεν ξέρω αν θα έρθει ως τροπολογία η οι εκλογές για την ομοσπονδία θα γίνουν με τον υφιστάμενο νόμο.
Προσωπικά πιστεύω ότι ο συνδικαλιστικός νόμος , ο τρόπος με τον οποίο εκλέγονται οι αντιπρόσωποι του λιμενικού ,όπως και σε όλους τους φορείς , πρέπει να είναι εντελώς αντιπροσωπευτικός και να μην αφορά μόνο την Αττική , πιθανώς μόνο την Κρήτη ή την Αττική και την Κρήτη. Υπό την έννοια αυτή , πιστεύω ότι θα πρέπει στο νέο σύστημα το οποίο πιθανώς να φέρεται την ψηφιακή εκλογή δηλαδή ,κάτι το οποίο είναι απολύτως σωστό, να προσαρμοστούν όλες οι ενώσεις, όχι κάποιες ενώσεις να έχουν εκλέξει τους αντιπροσώπους τους με τον υφιστάμενο εκλογικό νόμο, και κάποιες άλλες με τον καινούριο. Με λίγα λόγια θα πρέπει να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους όλες οι ενώσεις αν φέρετε ως τροπολογία η με οποιονδήποτε τρόπο έναν καινούριο εκλογικό συνδικαλιστικό νόμο.
Επίσης θα πρέπει ως κριτήριο για την δημιουργία των ενώσεων να υπάρχει η εδαφική αρμοδιότητα μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι που έχουν πολύ σημαντικό ρόλο για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν το λιμενικό. Πολύ φοβάμαι ότι αν δεν γίνουν αυτά τα οποία προτείνω είτε φέρετε καινούριο συνδικαλιστικό νόμο είτε όχι, τότε θα υπάρχει ανισοκατανομή στην εκπροσώπηση όλης της υπόλοιπης Ελλάδος πλην Κρήτης και Αττικής. Επίσης και η πολυσταυρία η οποία ενδεχομένως να υπάρχει θα ευνοεί επίσης το να έχουμε ομοσπονδίες οι οποίες θα έχουν αντιπροσώπους μόνο από την Αττική η μόνο από την Κρήτη. Θα ήθελα παρά πολύ να τα πάρετε αυτά υπόψη σας. Τα θέτω δημόσια διότι σας είχα στείλει και σχετική επιστολή στις 11 Απριλίου αλλά δεν είχα κάποια απάντηση.
Τέλος για ένα άλλο θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, σας πληροφορώ ήδη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θεωρεί ως μη σοβαρές τις παραβάσεις όταν τις κάνουν αλιευτικά σκάφη με βάση το δορυφορικό σήμα. Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα και το Υπουργείο Ναυτιλίας να προσαρμοστεί προς αυτή την κατεύθυνση.