Παροχή δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης των μελών της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς:
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος (Υπουργός Εθνικής Άμυνας),
Χρυσοχοϊδης Μιχαήλ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη)
Θέμα: Παροχή δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης των μελών της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία
Τα μέλη της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης αποτελούν ειδικό ένοπλο και ένστολο σώμα, το οποίο έχει αναλάβει από το 1999 τη φρούρηση των καταστημάτων κράτησης της χώρας μας. Επιπλέον, πραγματοποιεί τη μεταγωγή των κρατουμένων από και προς τα θεραπευτικά ιδρύματα και τα δικαστήρια. Σημειώνεται ότι έχουν υπάρξει τραυματισμοί εξωτερικών φρουρών εν ώρα υπηρεσίας, ενώ είναι γνωστές οι ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες εργασίας τους.
Τα μέλη των υπόλοιπων ενόπλων υπηρεσιών και συγκεκριμένα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής λαμβάνουν περίθαλψη από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της χώρας μας, χωρίς το δικαίωμα αυτό να παρέχεται στους υπαλλήλους της Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης.
Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν σε ενέργειες ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στα μέλη της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
Αρχείο Ερώτησης

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχείο Απάντησης