ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Στήριξα τους Πολιτιστικούς Συλλόγους.
Συνεχίζω στην ίδια κατεύθυνση.
Ενεργά Παρών Με Αποδείξεις.
#ενεργάπαρώνμεαποδείξεις