ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Στήριξα τους Αθλητικούς Συλλόγους.
Συνεχίζω στην ίδια κατεύθυνση.
Ενεργά Παρών Με Αποδείξεις.
#ενεργάπαρώνμεαποδείξεις