ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Στήριξα τον Αθλητισμό.
Συνεχίζω στην ίδια κατεύθυνση.
Ενεργά Παρών Με Αποδείξεις.
#ενεργάπαρώνμεαποδείξεις