ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2012-2014

Στήριξα to Μετρό Θεσσαλονίκης.
Συνεχίζω στην ίδια κατεύθυνση.
Ενεργά Παρών Με Αποδείξεις.
#ενεργάπαρώνμεαποδείξεις