Προσωρινή απόσπαση και επανατοποθέτηση η λύση για τη κατασκευή του Σταθμού Βενιζέλου (Τηλεφωνική παρέμβαση στον Flash Radio και τη Μίνα Αφεντούλη)