ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Σήμερα αν ένας πολίτης έχει οφειλές στον ΕΦΚΑ 40000 ευρώ και στην εφορία άλλα 40000 και θέλει να πουλήσει ένα οικόπεδο αξίας 40000 και να πληρώσει μέρος των υποχρεώσεών του δεν μπορεί. ΕΦΚΑ και εφορία του ζητούν ταυτόχρονα τις 40000 ευρώ. Με πρωτοβουλία του υπουργείου οικονομικών έρχεται ρύθμιση για συμμετρική απαίτηση των οφειλών. Θα αποπληρώσει δηλαδή από 20000 ευρώ. Παύει έτσι η ομηρία εκατοντάδων συμπολιτών μας, κυρίως επαγγελματιών.