ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ. (Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου)