ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΥΨΗ ΚΤΙΡΙΩΝ.

Με το άρθρο 1 τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπαίνει κλιμακωτός περιορισμός στην αύξηση του ύψους των κτιρίων. Για συντελεστή 0,8 το επιπλέον ύψος δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 2 μέτρα. Για συντελεστή από 0,8 έως 1,6 το επιπλέον ύψος δεν θα υπερβαίνει τα 2,5 μέτρα και για τις περιοχές με συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο από 1,6 το επιτρεπόμενο ύψος θα είναι επιπλέον 3 μέτρα. Η σχετική ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαΐου μέχρι και τα τέλη του έτους 2025.