ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ- ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

0,8 % του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 16 δις ευρώ το χρόνο θα χάνει η ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια, διότι η σημερινή κυβέρνηση δε δρομολόγησε κατά τη τελευταία τετραετία σημαντικά έργα υποδομής (πρόσφατη μελέτη της PricewaterhouseCoopers).
Η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε πριν λίγους μήνες το δικό της πρόγραμμα υποδομών συγκεκριμενοποιώντας έργα και τρόπους υλοποίησης τους, με βάση πάντα τη συμμετοχή σε αυτά των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και του ιδιωτικού τομέα.
Την Κυριακή ψηφίζουμε για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα.
Αξίζουμε καλύτερα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.