Θερμαϊκός κόλπος-Branding (Άρθρο στο MyPortal.gr, 27-06-2019)

0
Η γεωγραφική θέση της πόλης, με το μεγάλο μήκος ακτογραμμής, αποτελεί βασικό συγκριτικό πλεονέκτημά της, τόσο στον τουριστικό όσο και στον ευρύτερο αναπτυξιακό τομέα. Οποιαδήποτε πόλη του κόσμου με παραλιακό μέτωπο αντίστοιχο αυτού της Θεσσαλονίκης και μάλιστα μέσα σε κόλπο θα είχε λύσει διαπαντός ένα σημαντικό τμήμα του αναπτυξιακού της προβλήματος, με χωροθετήσεις δράσεων, οι οποίες θα αποτελούσαν πόλους έλξεως και τουριστικών επενδύσεων.
Το διεθνές branding της Θεσσαλονίκης πρέπει να προβάλλει το γεωγραφικό της πλεονέκτημα, σε συνδυασμό και με τη βιώσιμη ανάπτυξη του Θερμαϊκού κόλπου και της παράκτιας περιοχής.
Τι σημαίνει όμως «βιώσιμη ανάπτυξη»;
Ένας από τους ορισμούς, που κατά τη γνώμη μου ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, θέλει τη βιώσιμη ανάπτυξη ως την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία σέβεται το περιβάλλον και χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους αρμονικά και με πρόβλεψη για το μέλλον, ώστε να μη θίγεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους με τη χρήση των ίδιων πόρων. Η συνετή χρήση των φυσικών πόρων μιας περιοχής προϋποθέτει επίσης την αποκέντρωση και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη λήψη των αποφάσεων.
Οφείλουμε λοιπόν να αυξήσουμε την οικονομική δραστηριότητα με προσέλκυση επενδύσεων δημοσίων αλλά και ιδιωτικών, κυρίως ιδιωτικών, παίρνοντας υπόψη ότι μοντέλα ανάπτυξης βασιζόμενα σε στρατηγικά πλαίσια που εκπονούνται από το κέντρο και απευθύνονται στην περιφέρεια, δεν μπορούν να αποδώσουν.
Επιπλέον, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με μία συνεχή προσπάθεια, οφείλουν να άρουν όσα αντικίνητρα, θέτουν τόσο η κεντρική εξουσία όσο και τα κάθε λογής τοπικά συμφέροντα. Οφείλουν επίσης να λειτουργήσουν με τη λογική του ιδιώτη επιχειρηματία, στο βαθμό βέβαια που επιτρέπεται, προωθώντας το προϊόν τους, στη συγκεκριμένη περίπτωση το Θερμαϊκό και τις παράκτιες περιοχές. Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα, συγκριτικά με τη συνεχή προσπάθεια προσέλκυσης δημοσίων επενδύσεων, θα είναι περισσότερο αποδοτικά. Αυτό βέβαια, δεν σημαίνει ότι η προσπάθεια για αύξηση των δημοσίων επενδύσεων στην περιοχή δεν είναι σημαντική.
Το θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης έχει μήκος πάνω από 35 χλμ., καθώς ξεκινά δυτικά από το ∆έλτα του Aξιoύ και φτάνει ανατολικά μέχρι την περιοχή του Mεγάλoυ Εμβόλου (Καραμπουρνού), όπου βρίσκονται και οι παραθαλάσσιες περιοχές της Περαίας, των Νέων Επιβατών της Αγίας Τριάδας και του Αγγελοχωρίου.
Μαρίνες, πλωτές υποδομές αναψυχής θα συμπληρώσουν τις υπόλοιπες υποδομές με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον και στην ανάγκη των κατοίκων της πόλης να διατηρήσουν την «διέξοδο» τους προς την θάλασσα.