ΧΑΜΗΛΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Υιοθετήθηκε χαμηλός συντελεστής δραστηριότητας που συνεπάγεται χαμηλότερο ενοίκιο για τα ναυταθλητικά σωματεία.
Η τακτοποίηση των ήδη υφισταμένων ναυτικών εγκαταστάσεων θα γίνει σε επόμενη φάση.