Ασφυκτικό το χρονοδιάγραμμα εγγραφής στα ΕΠΑΛ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Προς: Κεραμέως Νίκη (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων)
Θέμα: Ασφυκτικό το χρονοδιάγραμμα εγγραφής στα ΕΠΑΛ
Το σφικτό χρονοδιάγραμμα εγγραφών στα ΕΠΑΛ και το ελάχιστο όριο των 10 εγγραφών σε ειδικότητες καταργεί ορισμένες από αυτές, αλλάζει τις επαγγελματικές επιλογές των μαθητών και προκαλεί αναστάτωση στους γονείς. Παράλληλα, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ΕΠΑΛ δυσκολεύονται στη διαχείριση των μαθητών οι οποίοι επέλεξαν καταργούμενες ειδικότητες. Επίσης, δημιουργείται πλεόνασμα σε μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό ειδικοτήτων, καθώς οι καθηγητές που μένουν χωρίς ώρες εργασίας, λόγω του χαρακτηρισμού των τμημάτων ως ολιγομελή, παραμένουν χωρίς αντικείμενο για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να βρεθεί η αντίστοιχη ανοικτή θέση. Ταυτόχρονα, παροπλίζονται οι υπάρχοντες εργαστηριακοί χώροι διότι έχει αποδειχθεί ότι μία ειδικότητα που καταργείται δεν συστήνεται την επόμενη χρονιά.
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί σε ενέργειες ώστε ο χαρακτηρισμός των τμημάτων ειδικοτήτων της Γ’ τάξης σε ολιγομελή ή όχι, να γίνεται στις 11 Σεπτεμβρίου.
Αν προτίθεται να προβεί σε ενέργειες ώστε ως ολιγομελή να χαρακτηρίζονται τα τμήματα έως 6 μαθητές όπως ήταν παλαιότερα.
Αρχείο Ερώτησης:

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχείο Απάντησης: