ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ( ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΑΓΑΠΗΣ , ΣΤΙΣ 25-11-2023)

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
Στηρίζουμε την προσπάθεια της πολιτείας.
Πράξη Αγάπης
Δείτε εδώ το σχετικό ενημερωτικό έντυπο: : https://bit.ly/3VpBo40
#milaeimastemazisou