0

«Στις6 Μαΐου  ψηφίζουμε για να αλλάξουμε πολιτικές και πρόσωπα που μας οδήγησανστη σημερινή δύσκολη οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση. Μπορούμε νατα καταφέρουμε με υπομονή, πολλή δουλειά, σχέδιο, μέθοδο και τις αναγκαίεςπολιτικές αποφάσεις. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας και κυρίως στα παιδιά μας.Εμπιστευόμαστε την ανανεωμένη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά καιψηφίζουμε για ένα σταθερό παρόν και ένα καλύτερο αύριο».

<w_LsdException Locked="false" SemiHidden=