Για πολιτική προπαγάνδα χρησιμοποιεί η κυβέρνηση το Μετρό Θεσσαλονίκης. (Συνέντευξή στον «Ελεύθερο Τύπο», 14-06-2019)

Για πολιτική προπαγάνδα χρησιμοποιεί η κυβέρνηση το Μετρό Θεσσαλονίκης. (Συνέντευξή στον «Ελεύθερο Τύπο», 14-06-2019)

Συνθήκες εικονικής πραγματικότητας έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση και η Αττικό Μετρό γύρω από την κατασκευή και κυρίως όσον αφορά στο...

Read More