ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς -Πρόγραμμα ‘‘ΆΡΓΟΣ’’ και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς -Πρόγραμμα ‘‘ΆΡΓΟΣ’’ και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς –Πρόγραμμα ‘‘ΆΡΓΟΣ’’ και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών»....

Read More