ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ( Στο Κανάλι της Βουλής, Στις 13-7-2023)

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Συνέντευξη μου στη ΒουλήTv
✅ Η πανεπιστημιακή αστυνομία θα συνεχίσει να υπάρχει αλλά μέσα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο και όχι σε όλα τα ιδρύματα.
✅ Όσον αφορά τη μείωση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων αποδείχτηκε οτι μια φιλελεύθερη κυβέρνηση χωρίς διατιμήσεις και υπουργικές αποφάσεις ,αλλά με έλεγχο της αγοράς και διάλογο μπορεί και δίνει λύσεις.
✅ Μέσα από συνεχείς ελέγχους και μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα θα μειώσουμε το πρόβλημα του πληθωρισμού στα τρόφιμα.
✅ Η Ελλάδα παραμένει πυλώνας σταθερότητας και κύριος σύμμαχος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και στη περιοχή.