ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ

Κατανοώ την άποψη ότι είναι προτιμότερο ένας εργαζόμενος, αν το επιθυμεί, να δουλεύει 12 ώρες συνολικά ημερησίως, αλλά σε δύο εργοδότες.
Απορώ, όμως, γιατί πάντα με την σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου, να μην μπορεί να εργάζεται 12 ώρες στον ίδιο εργοδότη, με τις ώρες πέραν των 8 να πληρώνονται ως υπερωρίες, κάτι που δεν θα γίνεται αν εργασθεί σε δεύτερο εργοδότη.
Παράλληλα, δεν θα χρειάζονται και επιπλέον μετακινήσεις και φυσικά θα μειωθεί και η μαύρη εργασία.
Ταυτόχρονα θα λυθεί εν μέρει το μεγάλο πρόβλημα της εστίασης όσον αφορά στην εύρεση έμπειρου προσωπικού.