ΒΑΘΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ. (Άρθρο μου στο «Παρόν της Κυριακής»)

0
Η κυβέρνηση της ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνεχίζει και τη δεύτερη τετραετία το μεταρρυθμιστικό της έργο. Το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια συνιστά βαθιά τομή στον χώρο της παιδείας. Στόχος της κυβέρνησης δεν είναι απλά η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων αλλά και η ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων. Με το νομοσχέδιο τίθεται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της υψηλότερης δυνατής ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
H ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου εξακολουθεί και παραμένει προτεραιότητα της κυβέρνησης. Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, ενισχύεται σημαντικά η χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων, καθώς θα ωφεληθούν με σχεδόν ένα δις ευρώ από το ταμείο ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ αλλά και από έργα ΣΔΙΤ. Ταυτόχρονα ενισχύεται η διεθνοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων με τη θεσμοθέτηση κοινών προγραμμάτων ελληνικών πανεπιστημίων και πανεπιστημίων της αλλοδαπής, τη θεσμοθέτηση μεταγραφών στα ξενόγλωσσα προγράμματα για ξένους φοιτητές κ.λπ.
Παράλληλα, στο νομοσχέδιο στηρίζονται τα περιφερειακά πανεπιστήμια και αναβαθμίζεται το ΔΠΘ με την ίδρυση νέων σχολών και τμημάτων αλλά και την ενσωμάτωση των τμημάτων που βρίσκονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η αναβάθμιση του ΔΠΘ γίνεται εκτός από εκπαιδευτικούς και για ευνόητους εθνικούς λόγους. Μάλιστα, για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού γίνονται στοχευμένες παρεμβάσεις (π.χ. απλούστευση της διαδικασίας τροποποίησης προϋπολογισμού ιδρυμάτων εντός εγκεκριμένου ποσού, ψηφιοποίηση συνόλου εξωτερικών και εσωτερικών διαδικασιών ιδρυμάτων, επίλυση γραφειοκρατικών προβλημάτων των ΕΛΚΕ, διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των ΕΛΚΕ με το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, το πληροφοριακό σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και το πληροφοριακό σύστημα της ΕΘΑΑΕ, αύξηση τακτικών απολαβών μελών ΔΕΠ, κ.λπ.).
Βέβαια, ακρογωνιαίο λίθο του νομοσχεδίου αποτελεί η ίδρυση και η λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Έτσι, η Ελλάδα θα βγει από το κάδρο των ελάχιστων χωρών που δεν διαθέτουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η πρόθεση της κυβέρνησης για εγκατάσταση και λειτουργία αναγνωρισμένων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με μη κερδοσκοπικό σκοπό, είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 παρ. 5 και 6 του Συντάγματος.
Η ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα αναμένεται να αναβαθμίσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας και να ενισχύσει την ελληνική οικονομία. Η παράλληλη λειτουργία κρατικών και μη κρατικών πανεπιστημίων θα διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες στο πλαίσιο των οποίων θα αναπτυχθεί ένας εποικοδομητικός ανταγωνισμός. Μόνοι κερδισμένοι θα είναι οι φοιτητές αμφοτέρων.
Χιλιάδες Έλληνες, που με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την χώρα μας για να πάνε για σπουδές στο εξωτερικό, θα μπορούν πλέον να φοιτήσουν στη χώρα μας. Υπολογίζεται ότι περίπου 40.000 Έλληνες φοιτούν σε ξένα πανεπιστήμια, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων θα επέλεγαν να παραμείνουν στην Ελλάδα αν είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν κάποιο μη κρατικό πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με έγκυρες εκτιμήσεις η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα θα φέρει αύξηση μεγαλύτερη από το 1% του ΑΕΠ.
Την προηγούμενη δεκαετία γίναμε όλοι μάρτυρες της μετακίνησης λαμπρών επιστημών στο εξωτερικό προκειμένου να εργαστούν. Το brain drain ήταν μια θλιβερή πραγματικότητα. Με την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων το κλίμα μπορεί να αντιστραφεί. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα προσελκύσουν Έλληνες ακαδημαϊκούς οι οποίοι διαπρέπουν στο εξωτερικό. Με αυτό τον τρόπο θα υλοποιηθεί στην πράξη η προσπάθεια της κυβέρνησης να επιτύχει το brain gain. Οι Έλληνες καθηγητές που μέχρι τώρα εργάζονταν στο εξωτερικό όπως και οι διαπρεπείς ξένοι καθηγητές, που θα επιλέξουν να διδάξουν σε ελληνικό μη κρατικό πανεπιστήμιο, θα συμβάλουν καταλυτικά στην αναβάθμιση της παρεχόμενης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στόχος της νέας ρύθμισης είναι η Ελλάδα να μετατραπεί σε διεθνή εκπαιδευτικό προορισμό. Η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα θα προσελκύσει φοιτητές από άλλα κράτη, μετατρέποντας τη χώρας μας σε τόπο υποδοχής αλλοδαπών φοιτητών.
Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου –Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό κείμενο που θα συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και θα καταστήσει τη χώρα μας διεθνή εκπαιδευτικό προορισμό.