Ανέκαθεν στα κόμματα υπάρχει το δίλημμα αν στα πάσης φύσεως εκλογικά ψηφοδέλτια θα υπάρχουν λαμπερά ονόματα ή λαμπρά ονόματα;

Ανέκαθεν στα κόμματα υπάρχει το δίλημμα αν στα πάσης φύσεως εκλογικά ψηφοδέλτια θα υπάρχουν λαμπερά ονόματα ή λαμπρά ονόματα;

Ανέκαθεν στα κόμματα υπάρχει το δίλημμα αν στα πάσης φύσεως εκλογικά ψηφοδέλτια θα υπάρχουν λαμπερά ονόματα η λαμπρά ονόματα; Προσωπικά...

Read More