ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Θυμίζω ότι η συντήρηση των σχολικών συγκροτημάτων αποτελεί ευθύνη των δήμων. Μετά την πτώση ανεμιστήρα στο 5ο δημοτικό και τον...

Read More